Avís Legal


Aquesta pàgina web ha estat creada per Transports Teifer S.L., d’aquí endavant “Teifer”, amb domicili social al Polígon Industrial el Segre, Parcel·la 509, 25191 Lleida, entitat que presta serveis de transport de mercaderies, a través de la pàgina web allotjada sota la URL http://www.teifer.com, d’aquí endavant (la pàgina web).

El fet d’accedir a aquesta pàgina web implica el coneixement i acceptació dels següents:

Termes i condicions d’ús

 1. Disposicions Generals.
  www.teifer.com és una pàgina web la finalitat de la qual és oferir informació sobre l’empresa i els seus serveis de transport de mercaderies. El mer accés no implica l’establiment de cap tipus de relació comercial entre Teifer i l’usuari.

  Els continguts, activitats comercials, productes i serveis inclosos en aquesta pàgina web no són concebuts, ni dirigits a aquelles persones que resideixen en jurisdiccions on aquests continguts no siguin autoritzats.

  Únicament es troben compreses en aquesta pàgina web aquelles pàgines que figuren dins el mapa web.

  Teifer es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a la seva pàgina web, i la configuració o presentació del mateix en qualsevol moment i sense previ avís.

 2. Serveis i continguts de la pàgina web.
  Teifer no controla la utilització que fan els usuaris dels continguts i serveis d’aquesta pàgina web, de forma que l’usuari es compromet a utilitzar els serveis oferts per aquesta pàgina web, de conformitat amb la llei, els presents termes i condicions d’ús i a les normes de bona fe, moral i ordre públic generalment acceptades. A conseqüència d’això, Teifer no és responsable dels danys o perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin derivar de la incorrecta, inapropiada o inadequada utilització que els usuaris realitzin de la present pàgina web o dels seus serveis. Teifer no és responsable pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa deguts a la falta de disponibilitat o de continuïtat de la pàgina web o de qualsevol dels seus serveis, o pels errors en l’accés a les diferents pàgines web enllaçades o aquelles des de les que es presten determinats serveis. Teifer no es responsabilitza ni garanteix que l’accés a aquesta pàgina web estigui lliure d’error o no causi cap dany.

  A més, Teifer no controla ni garanteix l’absència de virus informàtics que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic (software i hardware) o en els documents i fitxers electrònics emmagatzemats al sistema informàtic dels usuaris de la pàgina web.

  Els continguts inclosos a la pàgina web són d’elaboració pròpia o de tercers. Per aquest motiu Teifer no garanteix la total exactitud dels continguts, a pesar que utilitza els seus millors esforços en aquest sentit.

  Teifer posa a disposició dels usuaris enllaços electrònics (links), que permeten l’accés a pàgines web gestionades per tercers. Teifer no exerceix cap titularitat ni control sobre els mateixos, limitant-se a facilitar als usuaris l’accés als continguts als quals es dirigeix a través de l’enllaç. Teifer no comercialitza ni ofereix els continguts i serveis disponibles a les pàgines web enllaçades, i per tant, no assumeix cap responsabilitat sobre els continguts d’aquestes pàgines web ni sobre els productes i serveis disponibles en elles.

 3. Propietat intel·lectual i industrial.
  Aquesta pàgina web i els continguts que allotja (disseny gràfic, imatges, codis font, marques, noms comercials, denominacions, altres senyals distintius o links de tercers, etc.) estan subjectes a la protecció establerta en la legislació vigent de propietat intel·lectual i industrial.

  L’accés als serveis de la pàgina wenb no suposa la cessió o llicència total o parcial dels drets abans anomenats, ni confereix cap dret de reproducció, transformació, comunicació pública o distribució dels continguts sense prèvia autorització expressa de Teifer o del tercer titular dels drets afectats.

 4. Protecció de Dades Personals.
  La visita a aquesta pàgina web no implica que l’usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre si mateix. En el cas que l’usuari faciliti alguna informació de caràcter personal, les dades recollides en aquesta pàgina web seran utilitzades de forma i amb les limitacions i drets que acull la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD). Les dades seran incorporades als fitxers de dades de caràcter personal de les quals és responsable Teifer, on seran tractades de conformitat amb l’establert a la LOPD.

  Els usuaris que facilitin dades de caràcter personal, consenten inequívocament la incorporació de les seves dades als fitxers dels quals és responsable Teifer, així com al tractament informatitzat o no de les mateixes amb el fi que puguin ser utilitzades per Teifer, amb la finalitat de millorar els serveis de l’empresa i del transport de mercaderies.

  Els usuaris les dades dels quals siguin objecte de tractament podran exercir gratuïtament els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en termes especificats a la LOPD. Aquests drets podran ser exercitats dirigint-se per escrit a Transport Teifer, Polígon Industrial El Segre, Parcel·la 509, 25191, Lleida. Així mateix Teifer procedirà a la cancel·lació de les dades recollides quan deixin de ser necessàries o pertinents per la finalitat per a la qual han estat recollides.

  www.teifer.com adoptarà les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat i integritat de les dades, així com per evitar la seva alteració,pèrdua o tractament no autoritzat.

  En el moment de procedir a la recollida de les dades s’indicarà el caràcter voluntari o obligatori de les dades objecte de recollida. La negativa a proporcionar les dades qualificades com a obligatòries suposarà la no prestació o impossibilitat d’accedir al servei per als que eres sol·licitades. Així mateix podran facilitar-se dades de manera voluntària amb l’objectiu que puguin prestar-se de manera més òptima els serveis ofertats.

 5. Jurisdicció i Legislació Aplicable.
  Teifer i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altra legislació aplicable que pogués correspondre’s se sotmet, en el relatiu als termes i condicions que regeixen aquesta pàgina web i totes les relacionades que poguessin derivar-se, al disposat per la legislació espanyola.

  Qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l’accés o la utilització d’aquesta pàgina web se sotmet a l’exclusiva jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Lleida (Espanya), a menys que la legislació aplicable determini de forma imperativa un altre fur.

© Transports Teifer, Espanya 2008. Tots els drets reservats.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!