Qualitat i Seguretat

Teifer considera que la qualitat és una condició sine qua non per a la consecució de l’èxit del seu projecte. És per aquest motiu que, des de l’any 1996, Teifer té implantat un sistema de gestió de la qualitat, seguretat i medi ambient, que es preocupa perquè el transport de mercaderies es gestioni amb la màxima qualitat, fiabilitat i seguretat en tots els àmbits. Amb l’objectiu de garantir un òptim manteniment, realitzem constants revisions periòdiques a la nostra flota, i també a les instal·lacions vinculades al servei. La formació contínua dels nostres treballadors ens permet incrementar la qualitat i seguretat dels nostres serveis. Tot és un conjunt dinàmic que ens permet mantenir actives les quatre certificacions que ens avalen i que, al mateix temps ens ajuden a ser competitius any rere any.


Certificacions

ISO 9001

La Norma ISO 9001, elaborada per la Organització Internacional per a la Estandardització (ISO), determina els requisits per a un Sistema de gestió de la qualitat de l’empresa (SGC) amb l’objectiu de garantir la qualitat dels seus productes i serveis.

SQAS-CEFIC

El Consell Europeu de la Indústria Química (CEFIC), integrat per les més prestigioses multinacionals europees del sector, estableix una metodologia comuna a tota Europa per a l’avaluació dels nivells de seguretat, gestió mediambiental i qualitat del transport de productes químics i altres serveis complementaris. És una iniciativa emmarcada dins del programa de Compromís de Progrés de la Indústria Química.

ISO 14001

La Norma ISO 14001 el·laborada per la Organització Internacional per a la Estandardització (ISO), determina els requisits per a un Sistema de gestió Mediambiental de l’empresa (SGM), amb l’objectiu d’identificar, controlar i reduir l’impacte mediambiental derivat de l’activitat de l’empresa.

Qualimat-Transport

Qualimat és una certificació creada per l’Associació Francesa per al control de la qualitat de les matèries primeres de l’alimentació animal (organisme fundat per les principals empreses del sector) i que assegura la qualitat del transport a granel d’aquests productes.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!